สอนเขียนโปรแกรม
สอนบัญชี
สอนภาษา
ทำไมต้องเป็น Connextlearning

ทางเราได้รวบรวม tutor มืออาชีพ จากทุกสาขา ตำแหน่ง ในวิชาชีพต่างๆ อาทิ เช่น Programmer Designer ผู้สอนภาษาต่างๆ และ นักบัญชี ให้ผู้ที่ได้มาเรียน เข้าใจ้ในการสอนของเราได้มากที่สุด

ได้อะไรบ้างจากการเรียน

ทางเรามี หลากหลาย Courses ให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นการเรืยนแบบ พื้นฐาน เพื่อต่อยอดในอนาคต หรือ ต้องการเปลี่ยน ย้ายสายงาน หรือ การเรียนแบบ Advance เพื่อสร้าง Skill ของผู้เรียนเก่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งการเรียน การสอนของทางเรา ทั้งหมดนั้น ทางเราเน้น เสมอ ว่า เรียนจบจาก Courses ทางเราแล้ว สามารถนำไปใช้งานได้จริง

Professional Support

บริการ การเรียนการสอน เพื่อให้มีความรู้ และ ความเข้าใจ Courses นั้นๆ อีกทั้ง หากไม่เข้าใจส่วนไหน สามารถ ติดต่อ สอบถามกับทางเราได้ตลอด

Connextlearning.com


บริการ การเรียน การสอน วิชาต่างๆ ด้านการเขียน พัฒนาโปรแกรม การออกแบบ การถ่ายรูป การใช้ Program ต่างๆ สอนภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี สอนวิชาชีพ สอนบัญชี